काठमाडौ ,२३ श्रावण ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्री प्रशासन मन्त्रालय सिन्हदरवार,काठमाडौद्वारा प्रस्तुत बिषयमा यश मन्त्रालय को प स २०७६/७७,च स ५६४,मिति२०७७/३/७ र प स २०७७/७८,च स ४, मिति २०७७ /०४/०४को ताकेता पत्रमार्फत नगर/गाउँपालिकाबाट हालसम्म माग भए बमोजिमको बजेट विवरण यस मन्त्रालयको वेब बेस सिस्टममा प्रविष्ट गरेको नदेखिएको त्यस्तो विवरण अविलम्ब प्रविष्त गर्ने र तोकिएको ढाचामा मन्त्रालयमा पठाउन पुन : ताकेता गरिएको व्योहोरा शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले पत्र जारी गरेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here